1 Comment

Varför finns ens Islam kvar, varenda muslimskt land är ju i förfall

Expand full comment